Što je PISA

PISA je akronim od Programme for International Student Assessment, odnosno Programa međunarodnog ispitivanja znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika. Zbog sve veće potrebe za međunarodno usporedivim podacima o kvaliteti obrazovnih sustava i postignućima učenika Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pokrenula je 1997. godine ovo najveće obrazovno istraživanje na svijetu u kojemu je dosad sudjelovalo više od milijun učenika. Sudjelovanjem u PISA-i zemlje članice OECD-a obvezale su se redovito pratiti ishode svojih obrazovnih sustava ispitivanjem učeničkih postignuća prema međunarodno usuglašenom konceptualnom okviru. Iako su u početku u PISA-i sudjelovale samo zemlje članice OECD-a, PISA se danas provodi i u više od 30 zemalja partnerica.

Glavna obilježja PISA-e su: 

  • usmjerenost na obrazovnu politiku - PISA povezuje podatke o učeničkim postignućima s podacima o pozadinskom kontekstu učenika (obiteljskom porijeklu, socioekonomskom statusu i dr.), stavovima učenika te s ključnim čimbenicima koji oblikuju njihovo učenje u školi i izvan nje kako bi se naglasile razlike u postignuću i identificirale karakteristike uspješnih učenika, škola i obrazovnih sustava
  • inovativni koncept "pismenosti" – odnosi se na sposobnost učenika da primijene znanja i vještine iz ključnih predmetnih područja i da analiziraju, logički zaključuju i djelotvorno komuniciraju kod postavljanja, rješavanja i interpretiranja problema u različitim situacijama
  • važnost cjeloživotnog učenja - PISA nije ograničena samo na ispitivanje učeničkih kurikularnih i međukurikularnih kompetencija, već od njih traži i podatke o njihovoj motivaciji za učenje i strategijama učenja
  • redovito praćenje kroz trogodišnje vremenske cikluse što zemljama sudionicama omogućava praćenje napretka u postizanju ključnih obrazovnih ciljeva
  • velika geografska pokrivenost, s 34 zemlje članice OECD-a i s više od 30 zemalja partnerica, što čini gotovo 90% svjetskog gospodarstva mjereno po ekonomskoj moći
  • tri tipa rezultata – PISA osigurava osnovne indikatore koji daju profil znanja i vještina učenika, kontekstualne indikatore koji pokazuju kakva je veza između postignuća i demografskih, socijalnih, ekonomskih i obrazovnih varijabli, te indikatore trenda koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama postignuća tijekom vremena.

 

Publikacije