Kako se izvješćuju rezultati

  • Rezultati PISA istraživanja pružaju osnovni profil znanja i vještina učenika

Za svako ispitno područje, razine postignuća učenika prikazuju se na kontinuumu opisujući sposobnost učenika za izvršavanje određenih zadataka. Moguće su i analize za podskupine definirane prema karakteristikama učenika, kao što su postignuće prema spolu ili prema socijalno-ekonomskom statusu. 

  • Analizama se nastoje utvrditi ključne demografske, socijalne, ekonomske i obrazovne odrednice učenika i postignuća škola 

PISA istraživanjima osigurava se sveobuhvatna osnova za analizu rezultata sustava i obrazovne politike. Na primjer, PISA:

  • dovodi u vezu postignuće učenika s različitim okruženjima za učenje
  • analizira odnose između učenikova postignuća i školskih čimbenika kao što su kvaliteta školskih, ljudskih i materijalnih resursa, javnog ili privatnog školstva, mehanizmi financiranja i odlučivanja
  • analizira razlike u postignuću na nacionalnoj razini, uključujući informacije o razlikama u postignuću učenika između i unutar škola, kao i stupanj do kojeg škole utječu na odnos između postignuća učenika i ekonomskog, društvenog i kulturalnog konteksta njihovih obitelji
  • uspoređuje aspekte života učenika kao što su njihovi stavovi o učenju i njihovu životu u školi te obiteljskom okruženju. 
  • Svake tri godine analize novih rezultata pružaju informacije o tome kako se mijenjaju postignuća učenika

Uspoređivanjem trenda promjena u pojedinim zemljama, tvorci obrazovne politike moći će strategije razvoja obrazovnog sustava staviti u kontekst globalnih promjena da bi se mogli suočiti s izazovima 21. stoljeća. 

  • Rezultati PISA istraživanja objavljuju se u brojnim publikacijama 

U međunarodnom izvješću prikazuju se ukupni rezultati, dok zemlje sudionice razvijaju svoje vlastite metode izvješćivanja stavljajući rezultate u kontekst svojih obrazovnih sustava.

OECD objavljuje i niz posebnih tematskih izvješća, analizirajući implikacije rezultata PISA procjena na obrazovnu politiku. Bogati prikazi podataka iz istraživanja dostupni su na PISA web stranicama.

Publikacije