Kako se provodi PISA testiranje

Zajamčena anonimnost

Cilj PISA testiranja jest prikupiti podatke o znanjima i vještinama učenika pojedine zemlje u cjelini, a ne ispitivati pojedinačne učenike. Iz toga razloga je svakom učeniku, roditelju i školi zajamčeno da će se rezultati PISA testa i odgovori iz upitnika čuvati u strogoj tajnosti.

Tiskani testovi i testovi na računalu 

Do 2012. godine PISA je ispitivala znanja i vještine učenika pomoću tiskanih testova. Budući da je takvim oblikom instrumenta teško pratiti način razmišljanja učenika (npr. redoslijed koraka u rješavanju nekog zadatka) od ciklusa PISA 2015 testiranje učenika provodi se isključivo na računalima. Test na računalu ima mnoge prednosti, kao na primjer bolja usklađenost testova i razine postignuća učenika, preciznija analiza učenika s najboljim i učenika s najlošijim sposobnostima, bolja pokrivenost određenih aspekata PISA-inih konceptualnih okvira koje je teško obuhvatiti tiskanim testovima te veća efikasnost i smanjenje operativnih troškova. 

Sudjelovanje u PISA istraživanju 

Svaka škola koja je metodom slučajnog uzorka odabrana za sudjelovanje u PISA istraživanju imenuje školskog koordinatora koji predstavlja vezu između škole i nacionalnog PISA centra. Školski koordinator odgovoran je za organizaciju testiranja u školi i informiranje učenika, nastavnika i roditelja, dok samo testiranje učenika provodi ispitni administrator kojeg imenuje PISA centar. 

PISA testiranje 

PISA testiranje ukupno traje otprilike četiri sata zajedno s pauzama. Učenici koji su slučajno odabrani u uzorak prvo rješavaju dvosatni test, nakon čega popunjavaju kontekstualne upitnike. Uz to, roditelji učenika ispunjavaju upitnik za roditelje, a ravnatelji škola upitnik za školu. 

Ispitna pitanja 

Sva ispitna pitanja sastoje se od uvodnog teksta - stimulusa, koji je obično temeljen na stvarnoj životnoj situaciji ili problemu, nakon čega slijedi niz zadataka višestrukog izbora ili pitanja otvorenog tipa.

Sva se pitanja probno testiraju u svim zemljama. Rezultati probnog istraživanja koriste se za odabir ispitnih pitanja za glavno istraživanje koja će pridonijeti pokazateljima korisnih vještina i znanja i koja su valjana za stvaranje usporedbi učenika na međunarodnoj razini.

Publikacije