Tko provodi i upravlja PISA-om

PISA-u su krajem 1990-ih godina osmislile zemlje članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) zbog potrebe za međunarodno usporedivim indikatorima kvalitete i ujednačenosti obrazovnih sustava zemalja članica. Zemljama članicama OECD-a u sve većem broju priključuju se i zemlje ne-članice OECD-a, odnosno zemlje partnerice.

Budući da je priprema i provedba svakog PISA ciklusa suradnički proces u kojemu sudjeluju sve zemlje sudionice, upravljanje i provođenje svakog ciklusa veoma je kompleksno.  

Svaka zemlja sudionica ima svoga predstavnika u PISA upravnom odboru (PBG). U svim PISA ciklusima, osim što upravlja PISA-om, PISA upravni odbor postavlja prioritete u kontekstu OECD-ovih ciljeva, donosi ključne odluke o razvoju i implementaciji programa te nadgleda poštivanje prioriteta tijekom provedbe programa. To uključuje određivanje prioriteta za razvoj indikatora, ispitnih instrumenata te za izvješćivanje rezultata.  

OECD-ov Sekretarijat za obrazovanje ima krajnju odgovornost praćenja provedbe PISA-e, ulogu sekretarijata za PISA upravni odbor, postiže konsenzus među zemljama sudionicama te ima ulogu posrednika između PISA upravnog odbora i međunarodnog konzorcija zaduženog za implementaciju aktivnosti. OECD-ov Sekretarijat odgovoran je i za izradu indikatora te analizu i pripremu međunarodnih izvješća i publikacija u suradnji s PISA Konzorcijem. 

Stručnjaci iz zemalja sudionica rade u posebno formiranim radnim skupinama čiji je cilj povezati ciljeve PISA-e s najboljim međunarodnim ekpertizama. Sudjelujući u tim stručnim skupinama zemlje sudionice osiguravaju međunarodnu valjanost instrumenata, vodeći  računa o različitim nacionalnim, kulturalnim i obrazovnim kontekstima, pazeći da materijali procjene imaju jaka mjerljiva svojstva te da se instrumenti temelje na autentičnosti i obrazovnoj valjanosti.

Publikacije