Učenje za život

PISA je zasnovana na dinamičnom modelu cjeloživotnog učenja prema kojem se tijekom cijelog života stječu nova znanja i vještine neophodne za uspješnu prilagodbu u svijetu koji se neprestano mijenja. Učenici ne mogu naučiti u školi sve što će trebati znati kao odrasle osobe. Da bi uspješno učili tijekom cijeloga života, trebaju imati solidna znanja i kompetencije u ključnim područjima kao što su čitalačka, matematička i prirodoslovna pismenost. Jednako tako, trebaju znati organizirati i urediti svoje vlastito učenje te biti sposobni učiti samostalno i u skupinama i prevladavati teškoće u procesu učenja. Kako bi to postigli, moraju biti svjesni svog vlastitog procesa mišljenja te strategija i metoda učenja. Iz tog razloga PISA ne ispituje samo znanja i vještine učenika, već se od učenika traži i da pruže informacije o svojoj motivaciji za učenje i strategijama učenja u različitim situacijama. 

PISA pokušava dati odgovore na sljedeća pitanja:

  • Koliko su mladi pripremljeni za suočavanje s izazovima budućnosti?
  • Jesu li sposobni analizirati, logički zaključivati i djelotvorno priopćavati svoje ideje?
  • Jesu li sposobni i motivirani kontinuirano učiti tijekom cijelog života?
  • Jesu li neki načini poučavanja i organizacije rada škole djelotvorniji od drugih?
  • Koje obrazovne strukture i zanimanja povećavaju obrazovne mogućnosti za učenike iz slabije educiranih i materijalno osiguranih sredina?
  • Koliko kvaliteta školskih resursa utječe na postignuća učenika?

Publikacije