PISA 2009

Glavno istraživanje OECD-ove procjene učeničkih postignuća u ciklusu PISA 2009 u Hrvatskoj uspješno je realizirano 2009. godine.

Ispitni period trajao je od 9.ožujka do 19. travnja 2009. godine, a testiranje je obavilo 30 viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje.

Uzorak PISA istraživanja u ciklusu PISA 2009 činilo je 5471 učenik i isto toliko roditelja, odnosno po 35 učenika iz ukupno 158 srednjih škola i 2 osnovne škole.

Odaziv je i u međunarodnim razmjerima bio vrlo visok i to zahvaljujući kvalitetnoj pripremi testiranja i izuzetnoj suradnji uzorkovanih škola. PISA istraživanju odazvalo se 92% učenika (5029) i 90% roditelja onih učenika koji su sudjelovali u istraživanju (4512).

Kodiranje učeničkih odgovora započelo je 20. travnja 2009., u čemu su sudjelovali vanjski suradnici na PISA projektu i to: 16 profesora hrvatskog jezika, 4 profesora prirodoslovne grupe predmeta (biologija, kemija, fizika) i 4 profesora matematike. Od ukupno 294 769 učeničkih odgovora čak 142 033 odnosilo se na pitanja otvorenog tipa. Postupak kodiranja  završen je početkom lipnja.

Unos podataka započet je odmah po povratu ispitnog materijala, odnosno po završetku kodiranja. Uneseno je više od 7,5 milijuna podataka u KeyQuest bazu koja je dva tjedna prije zadanog roka poslana PISA konzorciju na daljnju obradu i statističku analizu. Tijekom srpnja i kolovoza 2009. realiziran je i postupak čišćenja baze podataka u suradnji s PISA konzorcijem, a u rujnu je na međunarodnu provjeru točnosti kodiranih učeničkih odgovora na pitanja otvorenog tipa poslano 1120 skeniranih odgovora, odnosno 160  ispitnih knjižica.

Analiza rezultata bila je determinirana međunarodnim vremenikom testiranja i započela je trenutkom objedinjavanja baze podataka nakon što su sve zemlje sudionice završile svoja testiranja učenika. U periodu čekanja na prve internacionalne pokazatelje provele su se nacionalne analize demografskih podataka i sakupili ostali statistički podaci koji su bili relevantni za obradu  rezultata na sistemskoj razini.

Objava rezultata i nacionalnog izvješća realizirana je 7. prosinca 2010. u  12:00 sati, kada je svim zemljama sudionicama bilo dozvoljeno objaviti rezultate ovog PISA ciklusa.

Publikacije