PISA 2015

Glavno istraživanje u ciklusu PISA 2015 u Hrvatskoj uspješno je realizirano.

U periodu od 3.3.2015. do 17.4.2015. godine provedeno je testiranje uzorkovanih učenika u 160 škola (158 srednjih škola i 2 osnovne škole). Od ukupno 22 571 petnaestogodišnjeg učenika rođenog 1999. godine odabran je slučajni uzorak od 6754 učenika (42 učenika po školi).

U istraživanju je ukupno sudjelovalo 5867 učenika, 160 ravnatelja i 5456 roditelja. U istraživanju nije sudjelovalo 13,6% uzorkovanih učenika, a kao najveći razlog najčešće se navodila bolest učenika ili isključivanje učenika zbog posebnih obrazovnih potreba. Stopa odaziva roditelja učenika koji su ispunili upitnik za roditelje iznosi 93%.

Testiranje učenika u svakoj školi ukupno je trajalo oko 4 sata (s pripremom 6 sati). Učenici su rješavali dvosatni test na računalu iz prirodoslovlja, matematike, čitalačke pismenosti i sposobnosti suradničkog rješavanja problema. Nakon testa učenici su ispunjavali upitnik na računalu u trajanju od otprilike 60 minuta.

U travnju 2015. godine provedeno je ispravljanje/kodiranje učeničkih odgovora, u čemu su sudjelovali vanjski suradnici na PISA projektu i to: 8 profesora prirodoslovnih predmeta (biologija, kemija, fizika), 6 profesora hrvatskog jezika i 4 profesora matematike.

Nakon unosa svih podataka izvršena je obrada podataka i čišćenje baze. U lipnju 2015.g. podnesena je baza zajedno s izvješćem o provedenim aktivnostima međunarodnom konzorciju.

Od rujna 2015.g. radi se na prikupljanju materijala, preliminarnim analizama podataka te na izradi nacionalnog izvješća o rezultatima za ciklus PISA 2015 koji će biti objavljeni u prosincu 2016. godine.

Publikacije